Historia

Lahti Precisionin juuret juontavat vuoteen 1908, jolloin tehtailija P. Kuivalainen perusti konepajayrityksen Lahteen. Paja korjasi koneita ja valmisti rautasänkyjä. Toiminta laajeni nopeasti Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Oy:ksi (nykyään Raute Oyj). Suomessa alettiin suosia puusänkyjä eikä kysyntää rautasängyille enää ollut.

Sänkytuotanto korvattiin vaakojen valmistuksella vuonna 1914 ja tehdas alkoi kehittää punnitusteknologian osaamista. Tällöin perustettiin uusi yhtiö nimeltään Lahden Vaaka Oy ja yhtiön punnitushistoria sai virallisesti alkunsa. Vaakoja valmistettiin aluksi lähinnä kotitalouksien ja kauppojen käyttöön. Yritys kehitti 1930-luvulta lähtien uusia vaakatyyppejä teollisuus- ja varastokäyttöön sekä kuormavaakoja ajoneuvojen punnitukseen. Jo tuolloin oivallettiin asiakaslähtöisyyden merkitys: tehdas valmisti vaakoja teollisuusasiakkaiden yksilöllisten käyttötarkoitusten mukaisesti.

1960-luvulla vaakojen tuotekehitykseen panostettiin toden teolla. Yritys oli edelläkävijä ja kehitti valosähköisen koodianturin. Ensimmäinen sähköinen vaaka toimitettiin vuonna 1964. Myös toimitusten koko kasvoi ja mukaan tulivat laajemmat laitostoimitukset esimerkiksi valmisbetoniasemille ja lasitehtaille.

Mekaanisista vaaoista siirryttiin yhä enemmän sähköisiin ja automaation tarve lisääntyi. Vuonna 1975 aloitti yhtiön oma elektroniikkatehdas.

Yritys kansainvälistyi 1980-luvulla. Punnituksen ja annostuksen, irtomateriaalien käsittelyn ja näihin liittyvän automaation osaamiselle oli kysyntää myös ulkomailla ja yrityksen asema kokonaisten prosssikokonaisuuksien ja laitosten toimittajana vahvistui. Tavoitteena oli hallita teollisen punnituksen koko mittausketju komponenteista prosessin automaattiseen ohjaukseen. Rakennettiin massan ja voiman mittauslaboratorio ja materiaalilaboratorio. Tärkeimmät asiakasryhmät olivat rakennusaineteollisuus, terästeollisuus, kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus. Avaimet käteen -toimitukset aloitettiin myös lasitehtaiden raaka-ainelaitoksille, laasti- ja tasoiteteollisuudelle ja metallurgiselle teollisuudelle.

Vuonna 2004 Raute luopui punnitusliiketoiminnasta ja liiketoimintaa jatkettiin kuitenkin edelleen nimen Raute Precision alla. Yrityksen omistajiksi ryhtyivät yrityksen silloinen toimiva johto ulkoisen pääomasijoittajan kanssa. Yrityksen nimi muutettiin Lahti Precision Oy:ksi vuonna 2007. Sen sisälle muodostui kolme eri liiketoiminta-aluetta: Lasiteollisuus, Laastiteollisuus ja Teollinen punnitus.

Lahti Precision on kehittynyt sadan vuoden aikana huippuasiantuntijaksi jauhemaisten irtomateriaalien käsittelyssä ja annostuksessa. Liiketoiminta on tänä päivänä hyvin asiakaslähtöistä ja kansainvälistä. Yhtiö tunnetaan kotimaassaan vahvana punnituksen laitteita ja palveluita tuottavana asiantuntijana. Lasi- ja Laastiteollisuudessa Lahti Precision tunnetaan kansainvälisenä laadukkaana teknologiaosaajana ja globaalina toimittajana.

Lahti Precision Oy 2016 ©
All rights reserved

P.O.Box 22

Ahjokatu 4 A

FI-15800 Lahti, Finland

tel. +358 3 82921 fax +358 3 829 4100