Lahti Precisionin kokemus ja asiantuntijuus laitteistojen elinkaaren aikaisista huolloista, kalibroinneista sekä alkuperäisvaraosien saatavuudesta toimii Lahti Precision Oy:n palvelutoiminnan kulmakivenä. Lisäksi vaatimusten tunteminen mittaamisesta, normeista ja metrologisista säädöksistä antaa parhaat mahdollisuudet asiakkaidemme prosessiratkaisuiden löytämiseksi. 

 

 

Palvelut graf

Laitetoimitusten yhteydessä suosittelemme myös Lahti Commissioning –palvelun hankkimista. Palvelulla taataan laitteiston asiantunteva asennus ja käyttöönotto. Asennuksissa huomioimme laitekohtaiset vaatimukset ja dokumentoimme käyttöönottotestaukset unohtamatta käytön opastusta. Pidämme tärkeänä myös asiakkaan kanssa käytyä dialogia laatu- sekä säädösvaatimuksista, jotta laite saadaan vaatimustenmukaisesti sekä laatuvaatimukset täyttäen käyttöön. Varsinkin vaativimmissa kaupallisten vaakojen käyttöönotossa on säädösten tuntemus ja laadukas asennus ehtona aikataulun sekä käyttöönottokustannusten pitämiseksi suunniteltuina.

Lahti Validation -palvelulla tuomme oman laajan kokemuksemme mukaan laitteiden ylläpitoon. Lahti Precision Oy:llä on erityisen laajat oikeudet erilaisten metrologisten tarkastusten suorittamiseksi(1). Tämän lisäksi huolehdimme myös laitteen käytönaikaisista tarkastuksista. Valitulla tarkastus- taikka varmennusmenettelyllä varmistetaan laitteen käytönaikainen tehokkuus sekä määräaikaiset tarkastukset.

(1)Vaakojen sekä massojen akkreditoitu kalibrointi (Finas), Ei-automaattisten sekä automaattisten vaakojen huoltosinetöinti (Tukes) sekä Ei-automaattisten sekä automaattisten vaakojen ensivarmennus (Inspecta Tarkastus Oy).

Käyttämällä Lahti Care -palvelua varmistat laitteistosi moitteettoman toiminnan koko sen elinkaaren aikana. Palvelu sisältää käytön aikaisen laitteiston toiminnan säännöllisen monitoroinnin, palvelusopimuksen mukaiset ennakkohuollot sekä alkuperäisvaraosien saatavuuden. Laitetoimittajan ymmärrys ennakoivan huollon tarpeesta on kiistaton laatupoikkeamien taikka ennakoimattomien tuotantokatkosten ehkäisemisessä.