Olemme kalibroineet akkreditoidusti asiakkaidemme massoja ja vaakoja jo vuodesta 1986. Tuotteiden laatuun vaikuttaa tuotantoprosessissa olevien vaakojen toimintakunto. Kalibroinnin suorittajana vastaamme, että kalibroinnin jäljitettävyys on kunnossa (mittaustulokset ovat jäljitettävissä kansallisiin/ kansainvälisiin normaaleihin) ja kalibroinnin epävarmuus on tiedossa. Akkreditoituna K019 kalibrointilaboratoriona suorittaessamme kalibroinnit nämä asiat on varmistettu, asiakas voi luottaa kalibrointiin eikä käyttäjän tarvitse hankkia mitään lisätodisteita luotettavuudesta tai jäljitettävyydestä. Todistus antaa käyttäjälle tiedot vaakojen suorituskyvystä.

Kalibrointi on yksi mittauksen hallinnan peruselementeistä, jolla saadaan näyttö mittausten oikeellisuudesta ja jäljitettävyydestä. Mittauksen hallinta on myös laatujärjestelmien peruselementti. Akkreditoidun laboratorion suorittama kalibrointi täyttää laadulle asetetut vaatimukset.

FINAS:n auditoima, K019 akkreditoitu kalibrointilaboratoriomme täyttää laboratorioille asetetut yleiset vaatimukset SFS - ISO/IEC 17025, sekä on osa yrityksemme ISO 9001 laatujärjestelmää.

Pätevyysalueet:

  • Massa                1 mg - 2000 kg
  • Vaa’at                1 mg - 100 t

Ennakkohuollon merkitys vaakojen luotettavaan toimintaan on selkeä.

Mittausepävarmuuden kasvun aiheuttaja on useita, likaantuminen/epäpuhtaudet ovat niistä yleisimpiä. Likaantumista ei aina huomaa mittaustuloksista tai vaa’an toiminnasta. Kalibrointien yhteydessä toteutettavalla ennakkohuollolla vaa’an puhtaus ja muut käyttökuntoon vaikuttavat tekijät tulevat huomioitua ja huollettua.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Miikka Ijäs

Calibration Manager

Sartorius and Minebea Intec scales

+358 400 763 023

miikka.ijas(at)lahtiprecision.com

Yhteydenottopyyntö