Lahti Precision Oy toimittaa annostus- ja sekoitusjärjestelmiä teollisuuden tarpeisiin.

Annostusjärjestelmät

Materiaaleja annostellaan esim. varastosiiloista, suur- tai piensäkeistä vaakoihin. Annostuslaitteet mitoitetaan laitekohtaisesti annosteltavan raaka-aineen mukaan.

Annostukseen tarkoitettuja laitteita:

  • Läppäventtiilit
  • Ruuvikuljettimet
  • Fluidiletkut

Reseptin mukainen raaka-aineisden punnitus ja annostus tapahtuu prosessivaakojen kautta. Vaaka tyhjennetään pohjaventtiilin kautta sekoittimeen tai muuhun jatkoprosessiin. Sekoitin valitaan prosessin mukaan.

Sekoitusjärjestelmät

Materiaalien sekoitukseen tarkoitettuja laitteita:

  • Vaaka-akselisekoittimet: soveltuu kuiva-aineille
  • Pystyakselisekoittimet
  • Pneumasekoitin: kuivat raaka-aineet sekoitetaan ja siirretään pneumaattisesti esim. varastosiiloon

Alhaisen sekoitusnopeuden johdosta tuotteesta tulee tasalaatuinen eikä lämpötila nouse myöskään tarpeettomasti. 

Toimittamiemme järjestelmien käyttäjiä ovat esimerkiksi sementtitehtaat, laastilaitokset, lasitehtaat, viljavarastot, elintarviketeollisuus ja kemiantehtaat. 

 

Kuvassa vaaka-akselisekoitin.