Lahti Precisionin ydinosaamisalue on irtomateriaalien annostus ja punnitus. Laajempiin laitos- tai järjestelmätoimituksiin liittyy hyvin tyypillisesti myös irtomateriaalien vastaanottoa, siirtoa ja lastausta. Lahti Precision on kehittänyt näille osa-alueille omaa kilpailukykyistä tekniikkaansa, jota voidaan käyttää myös kohteissa, joissa ei välttämättä ole mitään punnitusta.

Irtomateriaalien vastaanotto voi tapahtua suursäkissä, bulkkimateriaalina kuorma-auto- ja/tai junakuljetuksena tai jopa suoraan laivalta vastaanottaville kuljetinlaitteistoille.

Vastaanotettava irtomateriaali voidaan vastaanottovaiheessa punnita ennen siirtoa varastosiiloihin.Siirto varastosiiloihin voidaan toteuttaa eri tekniikoilla riippuen irtomateriaalin ominaisuuksista. Tyypillisiä siirtotapoja ovat pneumasiirto, ruuvi- ja hihnakuljettimet, hihnaelevaattorit tai fluidiletkut. Irtomateriaalien tulee olla kuivia.

Tyypillisiä irtomateriaaleja:

  • Peltoviljelyskasvit
  • Raakasokeri
  • Kaivannaisteollisuuden rikasteet (jauhemaiset, pelletit)
  • Puupelletit
  • Betoni- ja sementtituotteet
  • Prosessiteollisuuden materiaalit, jotka ovat siirrettävissä em. laittein

Irtomateriaalien lastaus voi tapahtua suursäkkiin, bulkkilastauksena täyttöpalkeella, fluidiletkulla, ruuvi- tai hihnakuljettimilla kuorma ja/tai junavaunuun. Irtomateriaali voidaan punnita ennen lastausta materiaalille soveltuvalla menetelmällä. Irtomateriaalien tulee olla kuivia.