Lahti Precision Oy:llä on huomattavan pitkä kokemus autovaakojen toimittamisesta, alkaen jo 1920-luvulta, joten tunnemme hyvin asiakkaidemme punnitustarpeet. Autovaaka on monessa paikassa lähes ainoa väline seurata suuria materiaalivirtoja ja laskuttaa / maksaa vaa’alta saadun painon perusteella.  

Autovaakoja onkin käytössä hyvin monella toimialalla kuten mm. teollisuuslaitoksien porteilla, lämpölaitoksilla, jäteasemilla, puutavarapunnituksissa, asfaltti- ja betoniasemilla sekä irtomateriaalien lastausasemilla.

Vaakasiltoja on saatavissa laaja valikoima ajoneuvon painon, pituuden ja vaa’an asennustavan mukaan. Ajoneuvojen pituudet ja kokonaispainot ovat kasvaneet vuosikymmenten kuluessa, eikä kehitys näytä jäävän tähän. Lahti Precision onkin valmis vastaamaan näihin haasteisiin.

Helppokäyttöiset punnitus- ja raportointiohjelmistot liitännöillä muuhun logistiikkaketjun tiedonkäsittelyyn kuuluvat perustoimituksiin. Autovaakoihin on yhdistettävissä monia lisälaitteita ja toimintoja kuten esim. liikenteen ohjauspuomit, liikennevalot, seurantakamerat ja puhelimet. Miehittämättömään punnitukseen on saatavilla kuljettajaterminaaleja, joilla vakiokuljettajat tekevät itsenäisesti koko punnituksen. Huolto-, varaosa-, asennus- ja varmennuspalvelut sekä ohjelmistotuki ohjelmapäivityksineen takaavat varman ja luotettavan punnitusympäristön pitkälle tulevaisuuteen. Oma ohjelmistokehitys mahdollistaa myös asiakaskohtaisten erityistarpeiden kehityksen. 

mScales™-verkkopalvelu

Lahti Precision seuraa aktiivisesti tietotekniikan kehitystä myös autovaakojen kohdalla ja uskoo, että jatkossa yhä useamman autovaa’an punnitukset hoidetaan verkkopalvelun kautta. Lahti Precisionin kehittämä mScales punnituspalvelu mahdollistaakin jo nyt punnitustietojen siirron ”pilveen” - myös nykyisestä autovaakajärjestelmästä. Sieltä jaettavat asiakaskohtaiset raportoinnit helpottavat ja nopeuttavat tiedonsiirtoa yritysten välillä.

mScales-mobiilipalvelu mahdollistaa kuljettajan tekemään punnitukset mobiililaitteellaan (älykännykkä tai tablet-tietokone) ajoneuvosta käsin, jolloin perinteisen elektroniikan tarve vaa’alla vähenee ja punnitustiedot saadaan reaaliaikaisesti niiden tarvitsijoille. Punnitusraportit saa käyttöönsä kukin käyttöoikeuden omaava taho missä ja milloin tahansa. Verkkopalvelu mahdollistaa helpommat liityntärajapinnat muihin järjestelmiin (laskutus, ERP, kulunvalvonta). Järjestelmä mahdollistaa myös vaa’an operaattorin tekemän verkkopalvelupunnituksen tai jopa punnituskoodien etukäteen hankkimisen satunnaisille punnitsijoille.

Lue lisää mScales-verkkopalvelusta

KÄYTTÖKOHTEITA

Terässiltaiset, 1-osaiset, siirrettävät mallit

Soveltuvat erinomaisesti esim. soramontuille, asfalttiasemille tai muihin kohteisiin, joista tiedetään siirryttävän uuteen paikkaan lähitulevaisuudessa. Ei tarvitse järeää perustusta, vaan asennus erillisille valetuille betonilaatoille, ontelolaatoille tai jopa tukevalle, suoralle asfaltille. Ensivarmennus tehtaalla - ei tarvita punnuksia asennuspaikalle. Kuljetuslukitus ja paikat nostokoukuille helpottavat vaa'an siirtämistä.

Pinta-asenteiset, betonisiltaiset mallit

Soveltuvat kohteisiin, joissa ei ole vaa'an pituussuunnassa tilan ahtautta ajoluiskille, kuten tehtaiden sisäänajoteiden varteen, porttien ulkopuolelle. Luiskat pitää rakentaa riittävän loiviksi ja mielellään varustaa lämmityksellä. Vaaka nousee maanpinnan yläpuolelle, joten alustan huolto ja siivous on helppoa. Viemäröintiä ei tarvitse rakentaa kunhan pintavedet pääsevät alta pois.

Upotusasenteiset, betonisiltaiset mallit

Soveltuvat tehtaiden porteille, tehdasalueille, lämpölaitoksille, jäteasemille, irtomateriaalien lastausasemille ja yleensäkin kohteisiin joissa vaa'an tilankäyttö on rajattua. Vaaka tarvitsee betonisen asennuskaukalon viemäröinnillä ja ainakin osittaisella lämmityksellä. Huoltoja varten vaa'an kannessa on käyntiluukku vaa'an alle. 

LOGISTIIKKA

 • yksiosaisella, lyhyellä 10...15 m vaa'alla punnitaan joko nuppikuormia tai yhdistelmäajoneuvoja kahdessa osassa
 • ajo vaa'alle voi olla kummasta suunnasta tahansa, vaaka osaa päätellä suunnan ja laskee painojen erotuksesta nettopainon
 • 2-osaisella vaa'alla saadaan yhdellä punnituksella paino sekä nupille, että perävaunulle
 • liikennevaloilla ohjataan ajoa vaa'alle ja vaa'alta pois
 • mScales mobiilipunnituksissa ohjelma tarkistaa automaattisesti, että vaaka on tyhjä eikä salli punnitusta ennen kuin vaaka on käynyt nollassa - nollaus tapahtuu mobiililaitteella mikäli vaaka on nollausalueella

AUTOVAAKOJEN LUOTETTAVUUS

Autovaa'at ovat luotettavia mittalaitteita materiaalivirtojen seurantaan, koska ne on hyväksytty kaupalliseen käyttöön määrittämään punnitulle tuotteelle hinta. Punnituksen oikeellisuus todetaan vaa'an ensivarmennuksella ja sen jälkeen tapahtuvilla uusintavarmennuksilla 3 vuoden välein. Vaa'an näyttämä tarkistetaan varmennuspunnuksilla. Lahti Precision Oy:n sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001 ja vaakojen ensivarmennusoikeus varmistavat luotettavat lähtökohdat autovaakojen käyttäjille - sekä tuotteen myyjälle että ostajalle. Huoltosopimusten mukaisilla toimenpiteillä parannetaan entisestään vaa'an toimivuutta ja pidennetään käyttöikää. Asiantuntevat huoltoasentajamme ovat helposti saatavilla milloin tarvitaan asennus-, tarkastus-, varmennus-, korjaus- tai varaosapalveluita. Mikäli varmennusten välillä joudutaan vaihtamaan esim. anturi, voi sinetöintioikeuden omaava asentajamme vaihtaa sen uuteen ilman tarvetta sen hetkiselle varmennukselle.

Punnitus- ja raportointiohjelmat ovat omaa kehitystyötä, joten niihin liittyvät ohjelmistopäivitykset tai asiakaskohtaiset lisäominaisuudet voidaan hoitaa sujuvasti. Liitynnät asiakkaiden omiin tietojärjestelmiin mahdollistavat punnitustiedon jatkokäsittelyn heidän toiminnanohjaujärjestelmissään (ERP).

 

TARKKUUDET

 • hyväksytty kaupalliseen käyttöön OIML III luokkaan
 • tarkkuus n. 0,1 %
 • näytön portaat 10 kg/30 t, 20 kg/60 t ja 50 kg/150 t 
 • vaa'at varmennetaan ensivarmennuksen jälkeen 3 v:n välein

VAAKASILLAT

Vaakasiltoja on laaja valikoima riippuen käyttötarpeesta, kuten punnittavien ajoneuvojen pituuksista ja painoista, vaa'an asennustavasta ja -paikasta.  

 • materiaalina teräs tai betoni
 • vakiopituudet 10 - 26 m, erityistapauksissa jopa 36 m
 • vakiopunnituskyky 30 t - 120 t, erityistapauksissa jopa 200 t
 • vakioleveys 3 m, erityistapauksissa jopa 5 m
 • kiinteitä tai siirrettäviä
 • pinta- tai upotusasenteisia

VAAKOIHIN SAATAVIA LISÄLAITTEITA/ -OMINAISUUKSIA

 • nykyaikainen mScales verkkopalvelu punnituksiin
  • raportit verkosta / "pilviraportointi"
  • mScales mobiilipunnitus kuljettajan tekemänä kännykällä tai tablet-laitteella
  • vähentää vaa'alla tarvittavien laitteiden määrää
 • kuljettajaterminaalit kuljettajan tekemiin perinteisiin punnituksiin
 • vaakasiltojen lämmitykset, kaiteet, kovapinnoitteet betonisiltoihin
 • puomit, liikennevalot, suurnumeronäytöt, puhelimet, kamerat videovalvontaan tai rekisterinumeron tunnistukseen

PUNNITUSKOMPONENTIT

 • punnitusanturina sylinterimäinen, RC2-tyyppi
  • ruostumatonta terästä
  • hermeettisesti suljettu (hitsaamalla)
  • suojausluokka IP68
 • vaakaelektroniikkana joko WA-903+ tai WA-800 sarjan pääte
  • 2-osaisissa vaaoissa WA-903+ voidaan jakaa kahteen kanavaan jolloin saadaan yhdellä vaakapäätteellä erillinen paino sekä nupille että perävaunulle