Autovaaka on erittäin tarkka ja kustannustehokas väline materiaalivirtojen mittaukseen. Autovaa’an elinkaari on useita kymmeniä vuosia, joten vaakaa hankittaessa sen toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen kannattaa kiinnittää suurta huomiota. Lahti Precision Oy:llä on liki 100 vuoden ja noin tuhannen autovaa’an kokemus Suomen vaativista käyttöolosuhteista.                     

Järjestelmän sydämen, eli itse vaakasiltarakenteen suunnittelussa talviset käyttöolosuhteet on otettava erityisesti huomioon: se mikä toimii Napapiirillä talviaikaan, toimii takuulla myös lämpimässä, mutta ei välttämättä päinvastoin.

Lahti Precisionin suunnittelu-, valmistus-, asennus- ja huoltoresurssit löytyvät kaikki omasta talosta, joten asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että toimitukset tapahtuvat ajallaan. Myös ylläpito ja huolto järjestyvät tarvittaessa, olipa kyse sitten ohjelmistomuutoksesta tai määräaikaisvarmennuksesta. 

Vaa’an mitoitus ja asennustapa

Vaakasilta kannattaa mitoittaa yleisimmin punnittavan ajoneuvotyypin mukaisesti - mikäli punnittavat ajoneuvot ovat pääsääntöisesti lyhyitä ja yksiosaisia, vaa’an pituudeksi riittää 13 metriä, kun taas ajoneuvoyhdistelmien punnitukseen 26 metrin vaakasilta on paras vaihtoehto. Uudentyyppiset, niin sanotut HCT-ajoneuvot edellyttävät puolestaan 34 - 39 metrin pituista vaakasiltaa. 

Asennustavan - ”monttu vai rampit” - ratkaisee useimmiten käytettävissä oleva tila. Myös pohjavesi tai räjähdysvaaralliset aineet tulee huomioida asennustapaa ja –paikkaa valittaessa. 

Laatu ja toimintavarmuus lähtee huippukomponenteista

Kaikki Lahti Precisionin vaa’at varustetaan huippuluokan punnituskomponenteilla: punnitusanturien herkkyys (2,85 mV / V) takaa parhaan mahdollisen tarkkuuden ja jokainen anturi kytketään mittauselektroniikkaan omaan kanavaansa. Kunkin anturin tilaa voidaan haluttaessa diagnosoida vaikkapa etäyhteyden avulla - viritys ja huolto sujuvat näin helposti ja nopeasti.

Punnituskomponentit

 • punnitusanturina sylinterimäinen, RC2-tyyppi
  • ruostumatonta terästä
  • hermeettisesti suljettu (hitsaamalla)
  • suojausluokka IP68
 • vaakaelektroniikkana joko WA-903+ tai WA-800 sarjan pääte
  • 2-osaisissa vaaoissa WA-903+ voidaan jakaa kahteen kanavaan jolloin saadaan yhdellä vaakapäätteellä erillinen paino sekä nupille että perävaunulle  

mScales – autovaa’an tiedot saatavilla milloin ja missä vain

Lahti Precision on kehittänyt aivan uudenlaisen työkalun autovaakojen tietojenkäsittelyvälineeksi. Perinteinen autovaakajärjestelmä, jossa vaakaa operoidaan paikallisen ohjelman avulla tai ylläpitoa vaativilla kuljettajaterminaaleilla, on nyt korvattu nykyaikaisella verkkopalveluratkaisulla. mScales-punnituspalvelu mahdollistaakin jo nyt punnitustietojen siirron ”pilveen” - myös nykyisestä autovaakajärjestelmästä. Sieltä jaettavat asiakaskohtaiset raportoinnit helpottavat ja nopeuttavat tiedonsiirtoa yritysten välillä.

mScales-mobiilipalvelulla kuljettaja voi operoida vaakaa älypuhelimen, tabletti- tai ajoneuvotietokoneen avulla ajoneuvosta käsin, joten kuljettajaterminaalit tai muut hankalakäyttöiset ja ylläpidettävät oheislaitteet jäävät tarpeettomiksi. Jokainen käyttöoikeuden omaava taho saa  punnitusraportit käyttöönsä missä ja milloin tahansa. Verkkopalvelu mahdollistaa helpommat liityntärajapinnat muihin järjestelmiin (laskutus, ERP, kulunvalvonta). Järjestelmän avulla on myös helppo myydä punnituspalveluita ulkopuolisille yrityksille.

Lue lisää mScales-verkkopalvelusta

KÄYTTÖKOHTEITA

Terässiltaiset, 1-osaiset, siirrettävät mallit

Soveltuvat erinomaisesti esim. soramontuille, asfalttiasemille tai muihin kohteisiin, joista tiedetään siirryttävän uuteen paikkaan lähitulevaisuudessa. Järeää perustusta ei tarvita, sillä asennus voidaan tehdä erillisille valetuille betonilaatoille, ontelolaatoille tai jopa tukevalle, suoralle asfaltille. Ensivarmennus suoritetaan tehtaalla - asennuspaikalle ei tarvita punnuksia. Kuljetuslukitus ja paikat nostokoukuille helpottavat vaa'an siirtämistä.

Pinta-asenteiset, betonisiltaiset mallit

Soveltuvat kohteisiin, joissa ei vaa'an pituussuunnassa ole tilan puutetta ajoluiskille, kuten tehtaiden sisäänajoteiden varteen ja porttien ulkopuolelle. Luiskat pitää rakentaa riittävän loiviksi ja varustaa mielellään lämmityksellä. Vaaka nousee maanpinnan yläpuolelle, joten alustan huolto ja siivous on helppoa. Viemäröintiä ei tarvitse rakentaa, kunhan pintavedet pääsevät alta pois.

Upotusasenteiset, betonisiltaiset mallit

Soveltuvat tehtaiden porteille, tehdasalueille, lämpölaitoksille, jäteasemille, irtomateriaalien lastausasemille ja yleensäkin kohteisiin joissa vaa'an tilankäyttö on rajattua. Vaaka tarvitsee betonisen viemäröinnillä ja ainakin osittaisella lämmityksellä varustetun asennuskaukalon. Huoltoja varten vaa'an kannessa on käyntiluukku vaa'an alle. 

LOGISTIIKKA

 • yksiosaisella, lyhyellä 10 - 15 metrin vaa'alla punnitaan joko nuppikuormia tai yhdistelmäajoneuvoja kahdessa osassa
 • ajo vaa'alle voi olla kummasta suunnasta tahansa, vaaka osaa päätellä suunnan ja laskee painojen erotuksesta nettopainon
 • 2-osaisella vaa'alla saadaan yhdellä punnituksella paino sekä nupille, että perävaunulle
 • ajoa vaa'alle ja vaa'alta pois ohjataan liikennevaloilla  
 • mScales-mobiilipunnituksissa ohjelma tarkistaa automaattisesti, että vaaka on tyhjä eikä salli punnitusta ennen kuin vaaka on käynyt nollassa - nollaus tapahtuu mobiililaitteella mikäli vaaka on nollausalueella

AUTOVAAKOJEN LUOTETTAVUUS

Autovaa'at ovat luotettavia mittalaitteita materiaalivirtojen seurantaan, koska ne on hyväksytty kaupalliseen käyttöön määrittämään punnitulle tuotteelle hinta. Punnituksen oikeellisuus todetaan vaa'an ensivarmennuksella ja sen jälkeen tapahtuvilla uusintavarmennuksilla 3 vuoden välein.

Vaa'an näyttämä tarkistetaan varmennuspunnuksilla. Lahti Precision Oy:n sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001 ja vaakojen ensivarmennusoikeus varmistavat luotettavat lähtökohdat autovaakojen käyttäjille - sekä tuotteen myyjälle että ostajalle. Huoltosopimusten mukaisilla toimenpiteillä parannetaan entisestään vaa'an toimivuutta ja pidennetään käyttöikää. Asiantuntevat huoltoasentajamme ovat helposti saatavilla kun tarvitaan asennus-, tarkastus-, varmennus-, korjaus- tai varaosapalveluita. Mikäli varmennusten välillä joudutaan vaihtamaan esim. anturi, voi sinetöintioikeuden omaava asentajamme vaihtaa sen uuteen ilman tarvetta sen hetkiselle varmennukselle.

Punnitus- ja raportointiohjelmat ovat omaa kehitystyötä, joten niihin liittyvät ohjelmistopäivitykset tai asiakaskohtaiset lisäominaisuudet voidaan hoitaa sujuvasti. Liitynnät asiakkaiden omiin tietojärjestelmiin mahdollistavat punnitustiedon jatkokäsittelyn heidän toiminnanohjaujärjestelmissään (ERP).

TARKKUUDET

 • hyväksytty kaupalliseen käyttöön OIML III luokkaan
 • tarkkuus n. 0,1 %
 • näytön portaat 10 kg/30 t, 20 kg/60 t ja 50 kg/150 t 
 • vaa'at varmennetaan ensivarmennuksen jälkeen 3 v:n välein

VAAKASILLAT

Vaakasiltoja on laaja valikoima riippuen käyttötarpeesta, kuten punnittavien ajoneuvojen pituuksista ja painoista, vaa'an asennustavasta ja -paikasta.  

 • materiaalina teräs tai betoni
 • vakiopituudet 10 - 26 m, erityistapauksissa jopa 36 m
 • vakiopunnituskyky 30 t - 120 t, erityistapauksissa jopa 200 t
 • vakioleveys 3 m, erityistapauksissa jopa 5 m
 • kiinteitä tai siirrettäviä
 • pinta- tai upotusasenteisia

VAAKOIHIN SAATAVIA LISÄLAITTEITA

JA -OMINAISUUKSIA

 • nykyaikainen mScales verkkopalvelu punnituksiin
  • raportit verkosta / "pilviraportointi"
  • mScales mobiilipunnitus kuljettajan tekemänä kännykällä tai tablet-laitteella
  • vähentää vaa'alla tarvittavien laitteiden määrää
 • kuljettajaterminaalit kuljettajan tekemiin perinteisiin punnituksiin
 • vaakasiltojen lämmitykset, kaiteet, kovapinnoitteet betonisiltoihin
 • puomit, liikennevalot, suurnumeronäytöt, puhelimet, kamerat videovalvontaan tai rekisterinumeron tunnistukseen