Lahti Precision Oy on toimittanut sähkömekaanisia hihnavaakoja ja hihnasyöttimiä irtomateriaalin punnitukseen ja annostukseen 40 vuoden ajan.

Yksinkertaisimmillaan hihnavaaka asennetaan olemassa olevaan kuljettimeen hihnan alle yhden rullapukin tilalle. Toimitukseen voi kuulua myös kuljetinrakenteinen hihnasyötin, jonka tarkoituksena on syöttää irtomateriaalia prosessiin halutulla massavirralla.

 

Lahti Precision Oy on jo 10 vuoden ajan toimittanut myös vaakoja, joiden tarkoituksena on mitata tehtaassa tai voimalaitoksessa materiaalia, joka prosessoituna tuottaa ilmakehään päästöjä. Näiden ns. päästökauppavaakojen luotettavuus ja tarkkuuden ylläpito varmistetaan tarkoitukseen hyväksytyillä laitteilla, dokumentoiduilla käyttöönotolla ja määräaikaisilla tarkistuksilla.

Hihnavaakaa voidaan käyttää myös kaupallisessa punnituksessa. Esim. Lahti Precisionin vuonna 2016 toimittamaan lannoitteen punnitus- ja irtolastausjärjetelmään kuuluivat kaupalliseen käyttöön varmennettu hihnavaaka, ohjauskeskus sekä valvomo-, raportointi- ja tilausten hallintaohjelmat.