Lahti Precision Oy toimittaa ja asentaa nappianturit siilojen tukirakenteisiin pinnanmittausta varten.

Mittauksen tarkkuus on riittävä normaaleissa prosessimittauksissa ja valvonnoissa. Nappianturit mittaavat painon aiheuttamaa jännityksen muutosta rakenteessa.

Anturit asennetaan tukirakenteisiin niihin porattuihin reikiin. Olemassa olevia tukirakenteita ei tarvitse muuttaa tai lisätä anturia varten porattua reikää lukuunottamatta.

 

Nappianturin tyypillisiä käyttökohteita ovat:

  • siilot ja säiliöt
  • pulpperin annostus
  • keittimet
  • reaktorit
  • junan hälytysjärjestelmät