Summaavat säiliövaa’at soveltuvat kaupalliseen punnitukseen irtomateriaalien vastaanotossa ja tuotteiden lastauksessa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi viljan, maltaan tai lannoitteiden vastaanotto- ja lastaussovellutukset.
Ne ovat tyyppihyväksyttyjä mittauslaitedirektiivin MID 2014/32/EU mukaisia automaattisesti toimivia vaakoja ja ne ovat yleensä varmennettuja (vaa’attuja) vaakoja.

Summaava säiliövaaka viljan vastaanottoon Summaava säiliövaaka viljan vastaanottoon