Summaavat säiliövaa’at soveltuvat kaupalliseen punnitukseen irtomateriaalien vastaanotossa ja tuotteiden lastauksessa.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi viljan, maltaan tai lannoitteiden vastaanotto- ja lastaussovellutukset.

Ne ovat tyyppihyväksyttyjä mittauslaitedirektiivin MID 2014/32/EU mukaisia automaattisesti toimivia ja yleensä varmennettuja (vaa’attuja) vaakoja.

 

Summaava säiliövaaka viljan vastaanottoon