Tarkistusvaakoja käytetään pakatun tuotteen painon ja kappalemäärän valvontaan. Tyypillisesti tuote kulkee kuljetinta pitkin vaa’alle, jossa tuote punnitaan. Jos kyseessä on määräpainopunnitus, vaaka vertaa painoa jo suoraan asetusarvoon ja annettuihin toleransseihin. Toleranssien ylittyessä vaaka antaa erillisen signaalin, jotta voidaan tuote esimerkiksi työntää linjalta sivuun tai lajitella eri lokeroihin.

Tarkistusvaa’t ovat tyyppihyväksyttyjä mittauslaitedirektiivin MID 2014/32/EU mukaisia vaakoja ja ne ovat yleensä varmennettuja (vaa'attuja) vaakoja. Jos käytetään tiedonsiirtoa ulkopuoliseen järjestelmään, vaakapääte varustetaan lokimuistilla, johon talletetaan rekisteröidyt painot täydennettynä identifiointitiedolla (esim. juokseva numero ja aikaleima). Mikäli painotietoa käytetään laskutukseen, on ulkopuolisessa järjestelmässä huolehdittava, että myös nämä identifiointitiedot kuljetetaan tarvittaessa jopa laskuun asti, jotta tämä varmistusketju ei katkea. Tarvittaessa punnitus pitää pystyä jäljittämään asiakkaan järjestelmästä ja tarkistamaan lokimuistista.

Minebea Checkweigherit

Olemme saksalaisten Minebea Intec (ent. Sartorius Intec) -vaakojen maahantuoja Suomessa. Minebea-checkweigherit soveltuvat nopeiden linjojen tarkistusvaa'oiksi esim. pakkausten sisällön määrän tarkastukseen. Minebea Checkweighereitä on käytössä elintarvike- ja lääketeollisuudessa ym.

Ohessa esitteet  Minebea Econus´ja CoSynus -checkweighereistä sekä WS-punnitusjärjestelmästä.

Lisätietoja:

Miikka Ijäs

Calibration Manager

Sartorius and Minebea Intec scales

+358 400 763 023

miikka.ijas@lahtiprecision.com