Lahti Precision toimittaa annostusjärjestelmiä panos- ja jatkuvatoimisiin sekoituslinjoihin sekä laitteita ja järjestelmiä irtomateriaalien käsittelyyn ja pakkaukseen.

Jatkuvatoimiset annostusjärjestelmät perustuvat annosteleviin hihnasyöttimiin ja Loss-In-Weight -syöttimiin. Panosprosessien annostusjärjestelmät toteutetaan käsiteltäville raaka-aineille soveltuvilla säiliövaaoilla ja annostuslaitteilla. Järjestelmien automaatio sisältää tyypillisesti sähköistyksen sekä ohjauslogiikan ja käyttöliittymän. Yksittäisessä syötintoimituksessa nämä kaikki voivat olla integroituina vaakaohjaimeen tai syötin voi liittyä kenttäväylän avulla osaksi tilaajan automaatiojärjestelmää.

Loss-In-Weight –syöttimessä tyypillisesti materiaalia syötetään prosessiin asetusarvon mukaisella massavirralla (kg/h tai t/h). Yleensä kyseessä on säiliövaaka, jonka pohjassa syöttimenä toimii annostusruuvi, tärysyötin tai sulkusyötin. Loss-In-Weight ohjain mittaa syöttimestä poistuvaa massavirtaa ja ohjaa syöttimenä toimivaa annostuslaitetta, jotta päästään haluttuun massavirtaan. Punnitussäiliön täyttö suoritetaan automaattisesti, kun säiliön paino putoaa alarajan alle. Säiliö pyritään täyttämään mahdollisimman nopeasti, koska syöttö joudutaan jäädyttämään vakionopeudelle täytön ajaksi. Materiaalista riippuen myös täytön aikana massavirtaa voidaan säätää erilaisten algoritmien mukaisesti, jotta täytön loputtua säätöpoikkeama ja samalla massavirran heilahdus saadaan mahdollisimman pieneksi.