Lahti Precision toimittaa asiakkaiden tarpeiden mukaan sopivat asennussarjat erilaisiin punnitus- ja voimanmittaussovelluksiin.

Lahti Precision valmistaa myös vaaka- ja pystyrajoittimilla varustettuja asennussarjoja tilanteisiin, joissa vaakasiltaan kohdistuu suuria sivuvoimia tai ylöspäin suuntautuvia voimia. Näitä asennussarjoja käytetään autovaaoissa, ulkona sijaitsevien siilojen punnituksessa ja sekoitinpunnituksessa. Valmistamme myös asiakaskohtaisia asennussarjoja liikerajoittimilla varustettuna suuremmille voimille.

Oikein valittu asennussarja takaa optimaalisen punnitustarkkuuden ja varmistaa järjestelmän turvallisen käytön myös ääriolosuhteissa sekä helpottavat vaa’an asennusta, anturin kiinnittämistä ja voiman välitystä anturille. Asennussarjat soveltuvat myös kaupallisiin punnituksiin.