Verkkopalvelu yhdistää punnituksen ja toiminnanohjauksen

Vaakoihin tai mittaustekniikkaan ei ole odotettavissa lähivuosina käänteentekeviä uudistuksia, mutta tapa tehdä punnituksia ja käsitellä punnitustietoja muuttuu. Lahti Precision on vahvasti mukana punnitusten hallinnan uudessa aikakaudessa.

Punnituksesta helposti hallittava kokonaisuus

Lahti Precision Oy:n kehittämä mScales-verkkopalvelu yhdistää saumattomasti teollisuusyrityksen punnitustoiminnot ja liiketoimintajärjestelmän. Palvelu helpottaa ja nopeuttaa punnitustapahtumaa sekä parantaa tiedonhallintaa ja jäljitettävyyttä. Palvelun ominaisuuksiin kuuluva etädiagnostiikka mahdollistaa vaa’an toiminnan tarkistamisen internetin välityksellä, jolloin saadaan säästöjä huolto- ja matkakustannuksissa.

"Palveluun voidaan liittää erilaisia punnitussovelluksia, kuten ajoneuvo-, hihna-, säkitys-, säiliövaa’at ja muut teollisuuden prosessivaa’at. Lisäksi liitettävissä ovat hajautetut mittaussovellukset kuten esimerkiksi pinnankorkeuden mittausanturit. Asiakkaan kaikki vaa’at voidaan liittää punnituspalveluun, mikä mahdollistaa keskitetyn tietojen hallinnan ja jakamisen kumppanien kanssa. Näin syntyy koko arvoketjun kattava saumaton kokonaisuus, jota on helppo hallita, käyttää ja ylläpitää", kehityspäällikkö Matti Sipilä toteaa.

"Ajoneuvopunnitus on ollut yksi vahvoista osaamisalueistamme jo lähes sadan vuoden ajan, joten mScales-pilvipalvelun ja mobiilikäyttöisyyden kehittäminen oli luontevinta aloittaa autovaa’oista. Kehittämämme palvelu helpottaa vaakojen käyttöä erityisesti talvisissa olosuhteissa. Vaa’an käyttäminen on mahdollista ilman huoltoa vaativia oheislaitteita kuten kuljettajaterminaaleja. Kaikki työvaiheet alkaen tunnistautumisesta on mahdollista hoitaa auton hytissä älypuhelimella tai tablettitietokoneella", myyntipäällikkö Antti Moisio huomauttaa.

Kustannustehokas SaaS-palvelu

Lahti Precision toimittaa mScales-punnituspalvelun verkkoselaimella käytettävänä kustannustehokkaana SaaS-palveluna (Software as a Service) eli ohjelmistoja ei asenneta asiakkaan laitteistoihin, vaan ne toimivat palveluntarjoajan palvelimelta tietoverkon kautta. Ratkaisun kustannustehokkuutta lisää se, että punnitusjärjestelmään kuuluvien tietokoneiden, tulostinten ja muiden laitteiden ylläpitokulut jäävät pois.

https://www.mscales.com/

Julkaistu: 12.03.2018