Lahti Precisions kunder är typiskt verksamma inom processindustrin. Lahti Precision är en trovärdig leverantör av industrivågar och bulkmaterial transport- och doseringssystem. Företaget har över 100 års erfarenhet av vågar och vägningssystem och ett stort kunnande inom dosering av krävande material. Personalstyrkan uppgår för närvande till 140 personer av vilka de flesta är ingenjörer och specialister inom branschen.

Experter till ert förfogande

Vi hjälper våra kunder med att

• minimera problem och produktionsstopp
• förbättra kvalitet och produktivitet
• förlänga livslängden för utrustning ach apparatur