Lahti Precision Oy är den ledande experten och leverantören i Norden när det gäller krävande vägnings- och doseringssystem för industrin. Företaget hör till de internationellt mest betydande leverantörena av torrbruksfabriker och av anläggningar för råmaterial(mäng)hantering  inom glasindustrin.

Tillverkningen av vågar inleddes i Lahtis redan år 1914. Till Lahti Precisions utbud hör vågar, utrustning för hantering och dosering av bulkmaterial, lamelltransportörer och blandare för processindustrin, vågkomponenter, vågautomation och datasystem för behandling av vägningsinformation, samt servicetjänster för kunderna under produkternas livscykel såsom reservdelar, service, kalibrering och verifiering (kröning).

Lahti Precision levererar hela processanläggningar, delprocesser och anläggningskomponenter till glas- och torrbruksindustrin.

Kontakta oss