Nystadsföretaget Yara är nöjt med sitt serviceavtal för vågar

Företaget Yara Finland Oy:s produktionsanläggning i Nystad gjorde för några år sedan ett serviceavtal för vågar med Lahti Precision. Yaras produktionsprocesser och slutprodukternas höga kvalitet förutsätter att processens många vågar håller klanderfri noggrannhet i de krävande driftsförhållandena.

Fabrikens underhållschef Panu Ahrnberg är nöjd med avtalet. Lahti Precision, i egenskap av vågexpert, känner exakt till de faktorer som inverkar på vågarnas nogrannhet. Utöver den regelbundna underhållsservicen  sänder de oss  rapporter som innehåller  sammandrag av vågarnas prestanda samt rekommendationer gällande eventuella ytterligare servicebehov och behov av byten av vågkomponenter. Detta förbättrar planeringsmöjligheterna för anläggningens underhåll.

Försäljningschef Anja Rehula inom Lahti Precisions affärsområde för service berättar att företaget har som målsättning att öka antalet underhållsavtal. Det innebär för oss nytta genom ökning av verksamhetens effektivitet men framför allt för våra kunder som får driftsäkerhet för sina anläggningar. Genom detta kan våra kunder bättre koncentrera sig på utvecklingen av  sin egen kärnverksamhet.  


Kontakta oss

Anja Rehula

Sales Manager

Customer services

+358 400 492 416

anja.rehula(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss