Lösningar

Metallurgiskindustri

Metallurgiskindustri

Lahti Precision är en stark och traditionsbunden leverantör åt nordiska tillverkare av stål och färgmetaller. Företagets utbud innefattar vägningslösningar för hela tillverkningsprocessen, allt från mottagning av råvaror till vägning av slutprodukter. Dessutom omfattar vårt utbud avancerade doseringssystem särskilt för smältprocessområdet. Dessutom erbjuder vi heltäckande service-, underhålls-, monterings- och idrifttagningstjänster.

Kontakta oss

Kimmo Airola

Sales Manager

Dosing and weighing systems

+358 400 490 693

kimmo.airola(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss

Skogsindustrin

Skogsindustrin

Lahti Precision har lång erfarenhet av leverans av vägningar samt anordningar och system relaterade till vägning och materialöverföring till den mekaniska och kemiska skogsindustrin. Pulperns matartransportörer med sina automatiska trådborttagningsanordningar, hanteringstransportörer för makulaturer och fordonsvågar vid fabriksportar och i stockhantering hör till de anordningar som vi levererar. Dessutom levererar vi kraftmätningskomponenter till såväl pappersindustrin som slutkunder och enhetstillverkare. Till fanérindustrin levererar vi med 70 referensers erfarenhet limkök planerade för användning dygnet runt. Utöver detta erbjuder vi våra kunder heltäckande service-, underhålls-, monterings- och idrifttagningstjänster.

 

Kontakta oss

Pekka Huusko

Sales Manager

Pulper feeding equipment and glue mixers

+ 358 400 546 648

pekka.huusko@lahtiprecision.com

Kontakta oss

Livsmedels-, läkemedels- och den kemiska industrin

Livsmedels-, läkemedels- och den kemiska industrin

Lahti Precision är en traditionell enhetsleverantör av doseringssystem samt materialhanteringssystem. Vi levererar exakta och tillförlitliga doseringssystem för sats- och kontinuerliga blandningslinjer samt enheter och system för förflyttning, hantering och uppföljning av materialflöden. Våra kunder finns exempelvis inom den kemiska, konfektyr-, mejeri-, kött- och foderindustrin. Dessutom tillhör kvarnar och mälterier våra traditionella kunder. Lahti Precision har lång erfarenhet också av leveranser av servicetjänster och ackrediterade kalibreringar till läkemedelsindustrin. Dessutom levererar vi olika typer av vågar och testvikter.

Utöver detta levererar vi heltäckande service-, underhålls-, monterings- och idrifttagningstjänster.

Kontakta oss

Pekka Saarinen

Sales Manager

Scales and weighing systems

+358 400 710 292

pekka.saarinen(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss

Energi och avfallshantering

Energi och avfallshantering

Lahti Precision har lång erfarenhet av leveranser av fordons- och transportbandsvågar inom energiindustrin och till avfallshanteringsanläggningar. Noggrannheten i de vågar vi levererar och deras funktionssäkerhet baseraas på vågsensorer och vågterminaler av toppklass samt utvecklade och mångsidiga vägningsprogram. Anslutning av vågarna till mScales-molntjänsten gör det möjligt att till exempel följa upp koldioxidutsläpp, underhålla lagersaldon samt omfattande hantering av vägningsdata mellan de olika delarna.

Dessutom erbjuder vi heltäckande service-, underhålls-, monterings- och idrifttagningstjänster.

Kontakta oss

Kontakta oss

Transport och logistik

Transport och logistik

Lahti Precision har årtionden av erfarenhet av planering och installation av fordonsvågar. Noggrannheten i de fordonsvågar vi levererar och deras funktionssäkerhet baseraas på vågsensorer och vågterminaler av toppklass samt utvecklade och mångsidiga vägningsprogram. Anslutning av vågarna till mScales-molntjänster möjliggör till exempel uppföljning av koldioxidutsläpp, underhåll av lagersaldon samt omfattande hantering av vägningsdata mellan de olika delarna. Dessutom erbjuder vi heltäckande service-, underhålls-, monterings- och idrifttagningstjänster.

Kontakta oss

Antti Moisio

Sales Manager

Vehicle scales

+358 400 363 232

antti.moisio(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss

Gruv- och byggmaterialindustrin

Gruv- och byggmaterialindustrin

Lahti Precision levererar noggranna och tillförlitliga doseringssystem för satsvisa och kontinuerliga blandningslinjer samt enheter och system för hantering och förpackning av lösa material. Kontinuerliga system baseras på doseringstransportband och Loss-In-Weight-matare. Satsprocessernas doseringssystem genomförs med behållarvågar och doseringsanordningar som är lämpliga för råvarorna som hanteras. Systemens automation innehåller vanligtvis elektrifiering samt styrlogik och datorgränssnitt. I enskilda matarleveranser kan alla dessa delar vara integrerade i vågstyrenheten eller så kan man med hjälp av en fältbuss ansluta mataren som en del av beställarens automationssystem. Anslutning av vågarna till mScales-molntjänsten gör det möjligt att till exempel underhålla lagersaldon samt omfattande hantering av vägningsdata mellan de olika delarna.

Dessutom erbjuder vi heltäckande service-, underhålls-, monterings- och idrifttagningstjänster.

Kontakta oss

Pekka Saarinen

Sales Manager

Scales and weighing systems

+358 400 710 292

pekka.saarinen(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss

Offentliga tjänster

Offentliga tjänster

Lahti Precisions massa- och våglaboratorium är ett av FINAS ackrediterat kalibreringslaboratorium. Med lång erfarenhet erbjuder laboratoriet heltäckande mättjänster- och utredningar. Kalibreringar utförs i såväl företagets eget laboratorium som i kundens egna utrymmen. Dessutom erbjuder vi heltäckande service-, underhålls-, monterings- och idrifttagningstjänster för vågar.

Kontakta oss

Anja Rehula

Sales Manager

Customer services

+358 400 492 416

anja.rehula(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss
Kontakta oss

Jarmo Sopanen

Vice President, Sales and Marketing

Dry Mix

+358 40 753 8125

jarmo.sopanen(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss