Hanterings- och doseringsprocesser för löst material

Hanterings- och doseringsprocesser för bulkmaterial

Lahti Precision Oy levererar doseringssystem till satsvisa och kontinuerliga blandningslinjer samt anordningar och system för hantering och förpackning av bulkmaterial. Kontinuerliga doseringssystem baseras på doseringstransportband och Loss-In-Weight-matare. Satsprocessens doseringssystem görs med behållarvågar och doseringsanordningar, lämpliga för de hanterade råvarorna. Systemens automation innehåller vanligtvis elektrifiering samt styrlogik och datorgränssnitt. I leveranser av enskild doseringsapparatur kan alla dessa delar vara integrerade i vågstyrenheten eller så kan man med hjälp av en fältbuss ansluta doseringsanordningen som en del av beställarens automationssystem.

Kontakta oss

Juho Koskinen

Toimitusjohtaja / CEO

+358 40 5490 235

juho.koskinen(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss

Vågterminaler och vägningskomponenter

Vågterminaler och vägningskomponenter

Lahti Precision Oy har heltäckande leveranser av olika komponenter för mätning av massa och kraft. De uppfyller även noggrannhets- och prestationskrav för verifikationsdugliga mätanordningar. Dessutom omfattar vår leveransomfattning vågterminaler och vägningssensorer som är lämpliga för olika applikationer.

Kontakta oss

Kari Kiiskinen

Sales Manager

Scale terminals and dosing components, Nobel BLH - products

+358 44 776 4090

kari.kiiskinen(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss

Träförädlingens processer

Träförädlingens processer

Lahti Precision Oy levererar maskiner och anordningar till pappersindustrin såsom matartransportörer för massaupplösare utrustade med trådborttagningsanordningar och hanteringstransportörer för makulatur. Dessutom levererar vi till exempel fordonsvågar och vägnings- och kraftmätningskomponenter till kunder inom pappersindustrin.

 

Kontakta oss

Pekka Huusko

Sales Manager

Pulper feeding equipment and glue mixers

+ 358 400 546 648

pekka.huusko@lahtiprecision.com

Kontakta oss

Vågar

Vågar

Lahti Precision Oy levererar ett brett utbud av olika vågar, allt från små laboratorievågar till stora process- och fordonsvågar med stor vägningskapacitet. Vi skräddarsyr även till exempel olika kommersiella vågar och kontrollvågar för våra kunder.

 

Kontakta oss

Pekka Saarinen

Sales Manager

Scales and weighing systems

+358 400 710 292

pekka.saarinen(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss

Automation och datainsamlingssystem

Automations- och datainsamlingssystem

Lahti Precision Oy levererar automationssystem och datainsamlingssystem till olika industriella branscher. Automatisk styrning av dosering och hantering av lösa material, hantering av recept och rapportering är centrala delar av de processer vi levererar. Dessutom möjliggör anslutning av vågarna till skräddarsydda molntjänster till exempel uppföljning av koldioxidutsläpp, underhåll av lagersaldon samt omfattande hantering av vägningsdata mellan de olika delarna.

Kontakta oss

Kari Kiiskinen

Sales Manager

Scale terminals and dosing components, Nobel BLH - products

+358 44 776 4090

kari.kiiskinen(at)lahtiprecision.com

Kontakta oss