Kunder över hela världen känner Lahti Precision som en pålitlig partner som tillhandahåller produkter, problemlösningar, och service, anpassat till kundens behov, lätt och behändigt från ett och samma ställe. Lahti Precision håller igång sina kunders produktion med hjälp av pålitlig basservice: underhåll, kalibrering och ett fullt sortiment av reservdelar. Utöver detta hjälper våra underhållsexperter kunderna att förbättra produktiviteten genom fabriksinspektioner, underhållsavtal, moderniseringsprojekt samt flexibelt anpassade utbildningstjänster.

Målsättningen med partnerskapsavtalen är att planera och förutse underhållsbehovet för produktionsutrustning och processer i nära kontakt med våra kunder. Vi förser kunderna med professionella tjänster för att se till att utrustning och anläggningar fungerar under hela deras livscykel.